ارسال نخستین محموله فولادی ذوب آهن به سوریه | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی