افزایش ۶۸ درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی