صدور مجوز برای صنایع فولادی با رانت و امضای طلایی نیست | تولیدوتوزیع لوله و پروفیل فولادی