قیمت لوله داربست و تاثیر حجم صادرات بر آن | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی