قیمت میلگرد به سقف ۶ ساله رسید | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی