نرخ سنگ آهن صادراتی ایران سقوط کرد | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی