کارخانه لوله و پروفیل گل نرده - گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی