کاهش صادرات علی رغم بهبود تولید | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی