مینا نوری , نویسنده در گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی