امید مرادی, نویسنده در گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی