سروناز خسروی راد , نویسنده در گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی