لوله داربست در بازار ایران در ماه شهریور تقریباً وضعیت پرتلاطمی را طی نمود و نسبت به ماه‌های ابتدای سال افزایش زیادی را تجربه کرد. افزایش تقریباً 10 درصدی قیمت لوله داربست نسبت به ماه مرداد به دلایلی مانند افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش تقاضا و  کاهش عرضه بوده است.

تقاضا برای لوله داربست در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. این امر به دلیل افزایش فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در کشور است که بعد از یک دوره رکود طولانی به نظر می‌رسد وارد فاز جدیدی می‌شود. در مقابل عرضه لوله داربست در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. این امر به دلیل کاهش تولید و واردات لوله داربست است. کاهش تولید لوله داربست در کشور به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ناشی از تحریم‌ها است. کاهش واردات لوله داربست نیز به دلیل افزایش قیمت ارز و مشکلات حمل و نقل است. کاهش عرضه لوله داربست باعث افزایش قیمت این محصول شده است.

با توجه به این عوامل، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت لوله داربست در شهریور 1402 نسبت به تیر و مرداد، امری طبیعی است. این افزایش قیمت تا زمانی که عوامل ذکر شده برطرف نشوند، ادامه خواهد داشت.

در ماه شهریور لوله داربست به قیمت پایه 38،000 تومان در بازار معامله شد. این در حالی است که همین لوله داربست در ماه تیر، به قیمت 35،000 تومان در بازار معامله شده بود.

در جدول و نمودار زیر می‌توانید روند تغییرات قیمتی لوله داربست (قیمت پایه) را از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه مشاهده نمایید:

سال 1402 / ماه قیمت پایه (تومان)
فروردین 38،500
اردیبهشت 38،500
خرداد 37،000
تیر 35،200
مرداد 35،000
شهریور 38،000

 

نمودار تغییرات قیمت لوله داربست از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه
نمودار تغییرات قیمت لوله داربست از ابتدای سال 1402 تا شهریور ماه