تخته داربست | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

عرشه یا تخته داربست به فضای استقرار کارگران و تجهیزات آن ها بر روی سازه ی داربست گفته می شود که برای ساخت آن عموما از الوارهای چوبی یا صفحات فلزی استفاده می شود.

برای مطالعه در مورد لوله داربست و قیمت و وزن لوله داربست کلیک نمایید.