تولیدکنندگان لوله مبلی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

با توجه به کاربرد گسترده مقاطع فولادی به ویژه مقاطع فولادی سبک چون لوله و پروفیل و همزمان با گسترش بازار این مقاطع به تعداد تولیدکنندگان لوله مبلی هم افزوده می شود. ایران به لطف معادن غنی آهن و میدان های بزرگ نفتی یکی از برترین تولیدکنندگان فولاد در جهان است. شرایط مساعد تولید در کنار بازار بزرگ مصرف مقاطع فولادی را می توان دو دلیل اصلی تعدد تولیدکنندگان لوله و پروفیل مبلی دانست.