جدول وزن لوله مبلی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

لوله مبلی، مقطعی توخالی، ساخته شده از ورق روغنی است که اغلب در صنایع سبک و برای تولید محصولات تزئینی کاربرد دارد. ویژگی های این مقاطع از وزن تا میزان فرآیندپذیری، مقاومت و حتی قیمت لوله مبلی به شدت تحت تاثیر ضخامت و ابعاد سطح مقطع تغییر می کند و به همین دلیل است که انتخاب لوله با مناسب ترین قطر، ضخامت و وزن تا این حد اهمیت دارد.

جدول وزن لوله مبلی بر اساس قطر و ضخامت

قطر لوله ضخامت 0.7 ضخامت 0.8 ضخامت 0.9 ضخامت 1.0 ضخامت 1.25 ضخامت 1.5 ضخامت 1.8
لوله 10 1.022 1.168 1.314 1.460 1.825 —– —–
لوله 13 1.344 1.536 1.728 1.920 2.400 2.850 —–
لوله 16 1.656 1.896 2.130 2.370 2.958 3.504 —–
لوله 18 1.848 2.112 2.376 2.640 3.300 3.942 —–
لوله 20 2.058 2.352 2.646 2.940 3.672 4.380 —–
لوله 22 2.478 2.832 3.186 3.540 4.422 4.818 —–
لوله 25 2.604 2.976 3.348 3.720 4.650 5.478 —–
لوله 28 3.000 3.432 3.858 4.290 5.358 6.132 7.350
لوله 32 3.300 3.768 4.242 4.716 5.892 7.008 8.400
لوله 35 3.582 4.092 4.602 5.658 7.068 7.662 —–
لوله 38 3.960 4.524 5.088 5.658 7.068 8.322 —–
لوله 42 4.392 5.076 5.646 6.276 7.842 9.198 —–
لوله 45 4.308 4.920 5.538 6.156 7.692 9.852 —–
لوله 48 4.905 5.606 6.307 7 8.260 10.512 —–
لوله 50 5.142 5.880 6.612 7.350 9.186 10.950 —–
لوله 55 5.620 6.400 7.200 8.000 10.000 12.000 14.400
لوله 60 6.100 7.000 7.800 8.700 10.900 13.100 15.700
لوله 65 6.600 7.600 8.500 79.500 11.800 14.200 17.000
لوله 70 7.100 8.100 9.200 10.200 12.700 15.300 18.400
لوله 75 7.600 8.700 9.800 10.900 13.600 16.400 19.700
لوله 76 7.700 8.800 10.000 11.100 13.800 16.600 20.000