تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی