عبدالرحیم کردی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی