قیمت قوطی ۴۰*۸۰ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

قیمت قوطی 40*80 امروز هر کیلو 36/000 تومان یا هر تن 36/000/000 تومان بوده است، هرشاخه قوطی 40*80 با ضخامت 2 میلیمتر 22/3 کیلوگرم و با ضخامت 2.5 میلیمتر 27/9 کیلوگرم وزن دارد، بنابراین قیمت هر شاخه 40*80 با ضخامت 2 میلیمتر معادل 803/000 تومان و از ضخامت 2.5 میلیمتر 1/004/500 تومان است .

برای مشاهده وزن و قیمت پروفیل در ابعاد و ضخامت های مختلف میتوانید به صفحه قیمت پروفیل آهن یا قیمت پروفیل سبک مراجعه نمایید .