قیمت مس در بازار لندن | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی