محصولات کارخانه هیربد - گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی