مقاطع پروفیل استیل | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

پروفیل‌استیل از لحاظ شکل ظاهری به دو نوع پروفیل بسته و پروفیل باز دسته بندی می شود:
  • پروفیل ‎استیل باز:

پروفیل استیل باز را می توان در مقاطع u , z دید که دارای ضخامت های مختلفی می باشد. این نوع پروفیل ها در صنعت ساختمان کاربرد دارد.

  • پروفیل ‎استیل بسته:

پروفیل‌استیل بسته نیز در مقاطع و ضخامت های مختلف ساخته می شود.

پروفیل های استیل را میتوان با مقاطع پیچیده ای تولید کرد و یا مقاطع ساده ای از آنها که به شکل مربع و یا مستطیل هستند تولید کرد البته لازم به ذکر است در ابعاد و ضخامت های مختلف قابل عرضه می باشد.

It seems we can't find what you're looking for.