میله شکاف دار | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی