وزن قوطی ستونی۱۴ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی