وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی

وزن هر شاخه پروفیل 6 متری

وزن هر شاخه پروفیل 6 متری جهت محاسبات وزن و هزینه سازه را میتوانید از این فرمول بدست آورید :   وزن شاخه 6 متری پروفیل = (طول+عرض) × ضخامت پروفیل × 0.093 به کیلوگرم

0.093 × ضخامت پروفیل × (طول+عرض) = وزن شاخه 6 متری پروفیل

فرمول فوق وزن یک شاخه پروفیل 6 متری با طول، عرض و ضخامت مشخص را به دقت خوبی به کیلوگرم ارائه مینماید .

همچنین میتوانید با مراجعه به پنل محاسبه وزن پروفیل در سایت صباپروفیل با وارد کردن مشخصات، بسیار راحت تر وزن پروفیل مورد نظر خود را محاسبه نمایید .

برای اطلاع از قیمت دقیق و بروز پروفیل نیز می توانید به صفحه قیمت پروفیل مراجعه نمایید