پروفیل ضخامت ۲.۵ میل | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی