برگزاری مجمع عمومی سالانه سندیکا در تیر ۱۳۹۸ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی