تاکید دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل بر استراتژی توسعه صنعتی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی