تحمل فشار لوله های فولادی به عوامل مختلفی مانند نوع لوله، اندازه لوله، ضخامت دیواره لوله، نوع جوش و نوع مایع یا گازی که از طریق لوله عبور می کند، بستگی دارد.

در این جدول، تحمل فشار لوله های فولادی بر اساس استاندارد ASME B36.19 آورده شده است. این استاندارد برای لوله های فولادی بدون درز در دمای محیط (20 درجه سانتیگراد) اعمال می شود.

رده لوله قطر لوله (اینچ) ضخامت دیواره لوله (اینچ) فشار کاری (psi)
10 0.5 0.05 100
12.5 0.5 0.06 125
15 0.5 0.07 150
16 0.5 0.08 160
18 0.5 0.09 180
20 0.5 0.10 200
22 0.5 0.11 220
24 0.5 0.12 240
26 0.5 0.13 260
28 0.5 0.14 280
30 0.5 0.15 300
32 0.5 0.16 320
34 0.5 0.17 340
36 0.5 0.18 360
38 0.5 0.19 380
40 0.5 0.20 400
تحمل فشار لوله های فولادی در دماهای بالاتر نیز قابل اندازه گیری است. در این حالت، فشار کاری لوله کاهش می یابد.

به عنوان مثال، فشار کاری لوله رده 10 با قطر 0.5 اینچ و ضخامت دیواره 0.05 اینچ در دمای 20 درجه سانتیگراد برابر با 100 psi است. اما در دمای 100 درجه سانتیگراد، فشار کاری این لوله برابر با 70 psi می شود.

برای انتخاب صحیح لوله فولادی برای کاربرد خاص، باید به عوامل مختلفی مانند نوع مایع یا گازی که از طریق لوله عبور می کند، دمای مایع یا گاز و فشار مورد نیاز توجه کرد.

تحمل فشار لوله های فولادی درز جوش نیز به عوامل مختلفی مانند نوع لوله، اندازه لوله، ضخامت دیواره لوله، نوع جوش و نوع مایع یا گازی که از طریق لوله عبور می کند، بستگی دارد.

در ادامه جدولی از تحمل فشار لوله های فولادی درز جوش بر اساس استاندارد ASTM A53 آورده شده است. این استاندارد برای لوله های فولادی درز جوش در دمای محیط (20 درجه سانتیگراد) اعمال می شود.

رده لوله قطر لوله (اینچ) ضخامت دیواره لوله (اینچ) فشار کاری (psi)
S-20 0.5 0.05 125
S-25 0.5 0.06 150
S-30 0.5 0.07 175
S-33.75 0.5 0.08 200
S-40 0.5 0.09 225
S-45 0.5 0.10 250
S-50 0.5 0.11 275
S-55 0.5 0.12 300
S-60 0.5 0.13 325
S-65 0.5 0.14 350
S-70 0.5 0.15 375
S-75 0.5 0.16 400
تحمل فشار لوله های فولادی درز جوش در دماهای بالاتر نیز قابل اندازه گیری است. در این حالت، فشار کاری لوله کاهش می یابد. به عنوان مثال، فشار کاری لوله رده S-20 با قطر 0.5 اینچ و ضخامت دیواره 0.05 اینچ در دمای 20 درجه سانتیگراد برابر با 125 psi است. اما در دمای 100 درجه سانتیگراد، فشار کاری این لوله برابر با 90 psi می شود.

برای انتخاب صحیح لوله فولادی درز جوش برای کاربرد خاص، باید به عوامل مختلفی مانند نوع مایع یا گازی که از طریق لوله عبور می کند، دمای مایع یا گاز و فشار مورد نیاز توجه کرد.

عمومی, مقالات در گروه صبا | نویسنده : امید مرادی | بروزرسانی : 28 آبان 1402