عاقبت مشکل قطعی برق و گاز صنایع چه خواهد شد؟ | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی