واردات ۹۵ درصد محصولات صنعتی ، قبل از انقلاب | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی