تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

واردات ۹۵ درصد محصولات صنعتی ، قبل از انقلاب | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی