واکنش مثبت بازار فلزات به گزارش تجارت خارجی چین | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی