• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

ارائه راهکارهایی برای رونق تولید در صنعت لوله و پروفیل