• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

استفاده از لیزر برای نشانه‌گذاری لوله و پروفیل در کارخانه‌