تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

بازار ورق ترکیه در رکود | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی