بازار ورق ترکیه در رکود | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی