بازار ورق ترکیه رو به بهبودی است | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی