بازدید هیات مدیره سندیکا از شرکت سینا شرق | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی