• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

بازدید هیات مدیره سندیکا از شركت صنايع پروفيل سينا شرق