تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

بهره برداری از ۵.۵ میلیارد دلار طرح معدن و صنایع معدنی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی