تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

تاثیر بحران ارزی ترکیه بر بازار فلزات پایه | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی