• ● دفتر مرکزی: خیابان شریعتی، کوچه نیرو، ساختمان یاس
    ● دفتر و انبار بازار آهن: بازارآهن مکان
    خیابان چهارم شرقی پلاک ۸۴۷-۸۴۴

تعلق ۸۰ درصد ذخایر معدنی در دست دولت | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی