تعلق ۸۰ درصد ذخایر معدنی در دست دولت | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی