تعلق ۸۰ درصد ذخایر معدنی در دست دولت - گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی