حل مشکل برق صنایع با احداث نیروگاه اختصاصی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی