استاندارد API (انجمن نفت آمریکا)

انجمن نفت آمریکا American petroleum institute که به اختصار از آن به استاندارد API یاد می شود در سال 1919 میلادی، در شهر کلمبیا تاسیس گردید. این موسسه از سال 1924 به تدوین و نگهداری استانداردهای صنعت نفت و گاز سراسر جهان می پردازد. این موسسه و استاندارهای تدوین شده توسط آن کمک بزرگی به تولید و اختراع محصولات با کیفیت و ارائه خدمات مطلوب همراه با رضایت مصرف کنندگان کرده است.

این موسسه از بزرگترین انجمن تجاری صنعت نفت و گاز آمریکا می باشد.

 

دامنه کاری استاندارد API

این استاندارد مرتبط با تولید لوله های بدون درز و لوله های درزجوش است که در خطوط انتقال نفت و گاز کاربرد دارند.

از ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از این اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اشاره کرد. اﺳﺘﻔﺎده از این استاندارد و تست و خطایابی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ جلوگیری از ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﮕﺮدد و موجب افزایش ایمنی در عملیات های صنعتی ، تضمین کیفیت ، کاهش هزینه ها و ضایعات و … می شود.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از این اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮعی درﮔﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی صنعتی در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ به ضرورت تبدیل شده است.

 

استاندارد لوله API 5L

این استاندارد به طور اختصاصی برای استاندارد گذاری انواع لوله های انتقال خطوط گازی تدوین شده است. به همین علت به لوله API لوله گازی یا لوله گاز کشی هم اطلاق می شود. این محصولات در گریدهای آلیاژی مختلفی تولید می شوند اما همه آنها در دو خانواده کلی با نام PSL1 و PSL2 قرار می گیرند.

 

مقالات در گروه صبا | نویسنده : صباپروفیل | بروزرسانی : 18 فروردین 1400