رونق فولاد آذرباییجان شرقی با سرمایه بخش خصوصی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی