تماس با گروه صنعتی صبا
تماس با گروه صنعتی صبا

رونمایی از ورق API محیط ترش در فولاد اکسین | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی