• ● بازار آهن‌مکان‌‌-۴شرقی-‌پلاک۸۴۷-۸۴۴
    ● خ پانزده‌خرداد - ساختمان تهرانی

رونمایی از ورق API محیط ترش در شرکت فولاد اکسین