فعالیت کارخانجات ساوه در پروژه های نفتی جنوب | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی