فولاد آزاد شد - آزادسازی رقابت در بورس کالا | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی