فولاد بردسیر نمونه ای موفق از تولید ایرانی | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی