قوطی ستونی، آچار فرانسه ای در بازار آهن ایران | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی