مصوبات جلسه مشترک فولادمبارکه و سندیکا | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی