مخالفت معاون وزیر­ صنعت با آزادسازی قیمت فولاد | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی