کاهش مالیات بر ارزش افزوده در چین | گروه صبا تولید و تامین لوله و پروفیل صنعتی